Pre-loader
บทความทั้งหมด / สร้างความปลอดภัยภายในบ้านให้ผู้สูงวัยได้อย่างไร


สร้างความปลอดภัยภายในบ้านให้ผู้สูงวัยได้อย่างไร


สร้างความปลอดภัยในบ้านให้ผู้สูงวัยได้อย่างไร 

 

ความปลอดภัยในห้องครัว

●    ไม่ใช้พรมปูพื้น
●    หากมีน้ำมันหรือน้ำเปื้อนพื้นต้องรีบทำความสะอาดโต๊ะที่เก็บอาหารหรือเก็บจานให้อยู่ระดับเอว หยิบได้ง่ายไม่ต้อ
●    เมื่อจะหยิบของอยู่ที่สูงให้ใช้บันไดที่มีมือจับแทนการยืนบนเก้า
●    การเลือกรองเท้า ให้เลือกรองเท้าส้นเตี้ยและไม่ลื่น ผูกเชือกให้แน่นพอดีหลีกเลี่ยงรองเท้าที่มีพื้นหนา


ความปลอดภัยขณะขึ้นบันได

●    ไม่ยกของที่บังสายตาขณะขึ้นบันได
●    มือข้างหนึ่งต้องจับราวบันได
●    ให้มีสมาธิขณะอยู่บนบันได
●    สวิตซ์เปิดปิดไฟควรจะอยู่ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง
●    แสงไฟควรจะสว่างเห็นได้ตั้งแต่ชั้นบนจนชั้นล่าง
●    เตรียมไฟฉายเพื่อไฟฟ้าขัดข้อง
●    ทำราวบันไดไว้ 2 ข้างไว้จับเวลาขึ้นลง
●    อย่าวางวัตถุไว้บนบันได
●    อย่าใช้พรมที่มีลวดลาย ให้ใช้สีพื้นเพื่อจะได้เห็นขอบให้ชัดเจน
●    อย่านำผ้าไว้ที่พื้นทั้งชั้นบนและชั้นล่าง
●    หากบันไดชำรุดให้รีบซ่อม
●    ขอบบันไดควรจะมีแผ่นกันลื่นติดไว้ทุกขั้น


ความปลอดภัยในห้องนั่งเล่น

●    จัดเครื่องตกแต่งให้เป็นระเบียบและมีทางเดินชัดเจน นำโต๊ะตัวเล็ก ชั้นเก็บหนังสืออันเล็ก ต้นไม้ออกจากทางเดิน
●    สวิตซ์ไฟควรอยู่ตรงประตูเพื่อสามารถเปิดได้ไม่ต้องเดินผ่านความมืด
●    พรมเช็ดเท้าควรจะมีเทปสองหน้าปิดเพื่อกันลื่น
●    สายไฟสายโทรศัพท์ไม่ควรอยู่ทางเดินและไม่ควรซ่อนไว้ใต้พรม
●    ไม่ควรตั้งเก้าอี้โยก หรือติดตั้งบันไดไว้ในห้องนี้


ความปลอดภัยในห้องนอน

●    จัดตู้เสื้อผ้าให้หยิบได้สะดวก
●    ไม่เปิดประตูตู้ทิ้งไว้เพราะอาจจะเดินชน
●    จัดห้องนอนให้เป็นระเบียบ
●    ใช้เตียงที่ลุกนั่งได้ง่าย
●    จัดให้มีโทรศัพท์หัวเตียง
●    ผู้สูงอายุมักตื่นกลางดึกแล้วคลำหาสวิตซ์หรือคลำหาทางไปห้องน้ำ ดังนั้น ห้องนอนต้องมีสวิตซ์อยู่ข้างเตียง หรือมีโคมไฟข้างเตียง ให้เปิดไฟได้ก่อนที่จะลุกขึ้น และต้องมีไฟฉายไว้ให้ตลอดเวลาจัดให้มีไฟข้างทางระหว่างห้องนอนไปห้องน้ำ